Je bent van harte welkom!

Welkom  op Hoekstraat 11.nl

Heb jij tijdens een van onze outreaches een kaartje van ons ontvangen en wil je meer weten over wie Jezus is en wat Hij in jouw leven kan doen. Klik dan hier.

Over ons

Stichting Hoekstraat 11 biedt middels de exploitatie van de Hoekstraat 11 als locatie een ontmoetingsplaats voor de jeugd.  Wij delen de liefde van Jezus uit, Hij staat daarmee centraal. De stichting wil evangelisatiewerk in Bunschoten-Spakenburg promoten en ondersteunen in de breedste zin van het woord.

Wij bieden daarnaast voorlichting aan jongeren over alle soorten van verslaving. Daarnaast het ontplooien van acties gericht op het specifiek tegengaan van verslaving bij jongeren. om dit doel te bereiken organiseert de Stichting bijeenkomsten en stelt ze haar deuren letterlijk open voor jongeren. Wij willen op een laagdrempelige wijze een relatie aangaan met de jeugd, gebaseerd op relatie om zo de doelstellingen te bereiken.

De Stichting Hoekstraat 11 dient hiermee het algemeen belang en wil graag samenwerken met andere stichtingen met vergelijkbare doelstellingen. De ontmoetingsplaats is een hulpmiddel in voorlichting en dat wordt bereikt door de keuze van een locatie midden in het uitgaansgebied.

De aandacht voor de jongeren krijgt daarmee de volledige focus. Niet voor de jeugd, maar met de jeugd!

 

Bestuur en contact

Bestuur
Danielle de Graaf – penningmeester
Dennis de Graaf – voorzitter

Amelius Bos – bestuurslid
Aryenne de Jong – secretaris

Stichting Hoekstraat 11
Hoekstraat 11
3751 AL Bunschoten
info@hoekstraat11.nl

Donaties: NL34RABO0316654779
KvK 68014295 / RSIN 857266366

De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.

Jaar en activiteitenverslagen conform ANBI vereiste.

Activiteitenverslag Hoekstraat 11 2017

Stichting Hoekstraat 11 68014295 Jaarverslag over 2017

Activiteitenverslag Hoekstraat 11 2018

Stichting Hoekstraat 11 jaarverslag over 2018

Activiteitenverslag Hoekstraat 11 2019

Stichting Hoekstraat 11 jaarverslag over 2019


Uitgangspunten en identiteit

De liefde van Jezus laten zien staat centraal;

 • Duidelijke identiteit: neerzetten als voorlichtingslocatie voor de jeugd
 • Samen met de jeugd – een veilige plaats voor de jeugd;
 • Samen met de omgeving;
 • Samen met officiële hulpverleners;
 • Samen met de kerken;
 • Samen met de genadebron;
 • Samen met de gemeente/De Boei/jongerenwerker.

De stichting verricht de volgende werkzaamheden:

 • voorlichting geven aan ouderen en jongeren voor verslavingsproblemen;
 • samenwerken met de gemeente om jongeren op die locatie op te kunnen vangen voor problemen;
 • gebedsbijeenkomsten worden op de locatie georganiseerd;
 • ouderen die bij elkaar komen om over het geloof en verslavingen te praten;
 • samenwerking met kerken zodat (jeugd)ouderlingen op die locatie in gesprek kunnen gaan met jongeren.

De stichting heeft de volgende concrete projecten op stapel staan:

 • bijeenkomsten voor concrete voorlichting voor de jeugd over verslaving;
 • ‘Vissers van mensen’ – evangelisatie onder de jeugd op zaterdagavond;
 • counseling gesprekken voor ex-verslaafden;
 • gespreksbijeenkomsten voor jongeren met een andere geaardheid;
 • evangelisatiebijeenkomst tijdens de Spakenburgse markt in juli en augustus;
 • diverse jeugd (activiteiten) – connectbijeenkomsten;
 • film- en muziek avonden;
 • bijbelstudie overdag.